Power Steering Tensioner Lock Bolt

Lock bolt for power steering tensioner